Shamballa

image

                                                                                            Shamballa

Shamballa je multidimenzionálny energetický liečebný systém, ktorý sa používa na harmonizáciu duše, mysle a tela. Energia Shambally oslobodzuje od emocionálnych väzieb a starých vzorcov myslenia, rozpúšťa karmu, uvoľňuje karmickú záťaž, aktivuje reťazce DNA a napráva ich poškodené kódy, čistí priestor od negatívnych energií. Shamballou môžeme liečiť akutné, chronické ochorenia, poúrazové a pooperačné stavy atď. Využíva sa prednostne na liečenie, uzdravenia osôb, ale môžeme liečiť všetko živé, zvieratá a rastliny a očistiť prostredie, v ktorom sa klient pohybuje, očistiť a vyjasniť jeho problémy v osobnom, rodinnom a spoločenskom prostredí ale aj klientovu karmu. Majster Shambally je schopný posielať liečivú energiu aj na diaľku.