Shamballa

image

Shamballa 1024 je multidimenzionálny energetický liečebný systém, ktorý sa používa na harmonizáciu duše, mysle a tela. Hlavným účinkom aktivácie a iniciácie Shambally 1024 je osobný rozvoj cez lásku k sebe a k všetkým dušiam, bytostiam.

Shamballa 1024 nám pomáha lepšie prežívať život TU a TERAZ. Spája nás so svetelným mestom Shamballa a s kolektívnym vedomím Nanebovzatých majstrov. Zároveň Shamballa 1024 pracuje s energiou Mahatma (Božské Ja) a univerzálnou životnou energiou. V každom prípade sa jedná o zlúčenie troch typov energií:

- Univerzálna životná energia (reiki)

- Ja som Božia prítomnosť 

- Energia Nanebovzatých Majstrov

Shamballa 1024 pomáha udržovať vyššie vibrácie jednotlivcov i planéty Zem. Otvorením sa energiám Shamballa 1024 zvýšíme liečivú energiu lásky, ktorá sa cez nás dostáva do celého sveta. Pri práci so Shamballa 1024 sa nepoužívajú pozície rúk ako pri terapii Reiki. Samozrejme vždy odporúčam niektoré pozície rúk z praktického a terapeutického hľadiska. Presnejšie povedané, na začiatok práce odporúčam určité pozície rúk a až potom môžete využiť intuitívne prikladanie rúk. Symboly Shamballa 1024 kmitajú v 5D a môžu vyliečiť skoro všetky choroby (okrem vážnych karmických ochorení), a ktoré sú v 3D často považované za ťažko liečiteľné. Pokiaľ sa jedná o karmické záležitosti urýchľuje a zjemňuje proces karmy.

Pre koho je Shamballa 1024 určená?

Každý kto v srdci sa rozhodne pre prácu s energiou Shamballa 1024 je už pripravený prijať túto energiu a pracovať s ňou. Pravdepodobne si človek, ktorý chce niečo vo svojom živote zmeniť. Je možné, že zasvätenie do jej energií naštartuje u teba veľmi silný proces čistenia tela, duše, čistenia všetkého starého, nepotrebného, čo stratilo v tvojom živote zmysel, čo v konečnom dôsledku môže odísť z tvojho života.

Systém Shamballa 1024 obsahuje 1024 symbolov, ktoré sú rozdelené do štyroch stupňov po 256 symbolov a sú predávané počas zasvätenia telepaticky. Systém liečenia Shamballa 1024 sa vyučuje ako komplexný systém liečenia v štyroch stupňoch:

Prvý stupeň

- Obsahuje prvých 256 symbolov

- Odstraňuje najhrubšie energetické bloky z energetického systému tela

- Umožňuje liečiť lokálne ako seba tak aj ostatných

 Cena kurzu: 50€

 

Druhý stupeň

- Obsahuje ďalších 256 symbolov

- Umožňuje pracovať na diaľku

- Prichádza silnejšie napojenie na Shamballu

- Schopnosť čistiť priestor

- Pochopenie a dôraz na prácu s Ja Som

- Schopnosť zjemniť, ozdravovať určité životné situácie

 Cena kurzu: 50€

 

Tretí stupeň

- Pridáva ďalších 256 symbolov

- Odkrýva zatiaľ nevyužité schopnosti zasväteného (hlavne sa zvyšuje intuícia)

- Odkrýva podľa vibrácie zasväteného jeho vlastnú inkarnáciu

- Umožňuje aktívnu spoluprácu s archanjelom Metatronom

 Cena kurzu: 50€

 

Štvrtý stupeň

- Si schopný učiť a nalaďovať ostatných do energie Shamballa 1024 

- Pridáva ďalších 256 symbolov- všetky sú umiestnené cez tvoje tretie oko do tvojej auri

- Máš možnosť aktívnej spolupráce s nanebovzatými majstrami, všetkými archanjelmi, s tvojim Vyšším Ja. Odporúčam vždy využívať všetky možnosti naraz.

- Využiť možnosť aktívnej práce s fialovým plameňom od nanebovzatého majstra Saint Germaina.

 Cena kurzu: 50€

 Cena kurzu Shamballa 1024 1.-2.stupeň spolu: 80€

 Cena kurzu Shamballa 1024 všetky štyri stupne naraz: 160€  ( iba Reiki majstrom )

 Nakoľko Shamballa je veľmi silná energia, je potrebné už s energiami vedieť pracovať.

 Odporúčam mať minimálne Reiki ll.

 

 Shamballa 2002

Shamballa 2002 je pokračovaním 1024. je veľmi jemná, zároveň nesmierne intenzívna liečivá energia. Predovšetkým pri tomto liečení sa zameriava na podvedomie klienta, čo sa následne odráža aj na čistenie kolektívneho nevedomia- tj. prostredie, v ktorom všetci žijeme. Čo sa týka podvedomia, vyhľadáva, lieči, harmonizuje staré štruktúry myslenia, programy, mentálné návyky. Prakticky povedané, hľadá a rieši príčiny problémov, chorôb.

Pri tomto zasvätení sa k 1024 symbolom telepaticky pridáva ešte ďalších 978 symbolov. Všetky štyri stupne Shamballa 2002 sa odovzdávajú s jedným zasvätením ako doplnok k Shamballa 1024 čo v praxi znamená, automaticky potom pracujete so Shamballa 1024 v rámci Shamballa 2002.

Cena kurzu: 80€

 

Shamballa 3110

Tento systém je vyšším pokračovaním Shamballa 2002.

Opäť sa rozširuje spektrum svetelných lúčov a liečitelských možností.

Energetické lúče sú z kvantového hľadiska širšie a hustejšie oproti Shamballa 2002.

Dochádza k výraznému čisteniu archetypov, ktorým podliehame.

Riešia sa traumy vnútorného dieťaťa, role obeťe a sudcu a podobne.

Prichádza k prečisteniu duchovného ega.

Rieši problémy duše aby si sa lepšie vedel orientovať v praktickom ale aj v duchovnom živote.

Dodáva jemnou formou riešenia pre pochopenie tvojej existencie v teraz a tu.

Nadobúdaš hlbšiu múdrosť, poznanie a dochádza tiež k prečisťovaniu tvojho duchovného ega, ktoré v týchto vyšších vibráciách má tendenciu narásť.

Odkrýva sa ti postupne ďalšia časť plánu duše a lepšie sa dokážeš orientovať v živote v jeho praktickej stránke ako aj duchovnej, ktorú prestávaš oddeľovať a dokážeš ju harmonicky integrovať do praktického života.

Symboly sú prenášané priamo do energetického systému zasväteného a zvyšujú jeho vibrácie.

Všetky štyri stupne Shamballa 3110 sa odovzdávajú s jedným zasvätením ako doplnok k Shamballa 2002 čo v praxi znamená, automaticky potom pracujete so Shamballa 1024, Shamballa 2002 v rámci Shamballa 3110.

Cena kurzu: 80€