Reiki

image

 

REIKI - LIEČENIE NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH

Liečiteľom sa človek stane tak, že dostane dar liečenia pri narodení, alebo dostane tento dar, po prebratí sa z kómy, alebo prostredníctvom naladenia do Reiki a to Majstrojm a učiteľom Reiki. A práve o tomto spôsobe sa teraz dozviete viac.

Umenie prikladania rúk je prastaré. Ludia ho používajú už od pradávna. Je to prirodzený inštinkt, prikladať ruky niekomu, kto je chorý alebo sa cíti zle. Matky sú príkladom takého správania sa. Keď sa dieťa poraní, často mu kladú ruky na poranené miesto. Dotyk človeka prináša liečenie, ochranu a lásku. Táto energia je známa pod viacerými názvami a v každej kultúre má iné pomenovanie. Iste ste už niektorý niekde zachytili. V Polynézii ju volajú "mana", Indiáni " orenda ", v herbejčine je to " ruach ", v islamských krajinách " barraka ", v Číne " čchi ", v Japonsku " ki". A práve odtiaľ pochádza aj názov Reiki. Aj keď pomenovaní je mnoho, hovoria o tom istom, o tej istej forme liečivej ( životnej ) energie. Reiki sa dá ľahko naučiť, veľmi jednoducho sa používa a je jednou z najznámejších foriem energetického liečenia. Reiki je schopnosť každého človeka používať liečivú silu pre seba, či pre druhých. Tento japonský výraz je zložený z dvoch slov:

1. Rei - životodarný, vesmírny, všezasahujúci

2. Ki - energia, sila

Reiki je pomenovanie pre vesmírnu univerzálnu energiu, ktorá sa nachádza v priestore okolo nás. Je to energia Univerza, vesmírna ( božská ) energia. Prijať a využiť Reiki je veľmi jednoduché, pretože výsledky ( reakcie )  vidíte v niektorých prípadoch takmer okamžite. Reiki je holistické ( celostné ) liečenie a pracuje na všetkých úrovniach nášho života. Výsledkom toho je, že liečime príčinu a nie iba príznaky.

Reiki nie je spojená so žiadnym náboženstvom !

Môžu sa jej venovať ateisti, ale aj veriaci, bez ohľadu na svoju vieru a príslušnosť.

VLASTNOSTI  REIKI

Je ťažké vymenovať všetky možnosti využitia energie Reiki. Je možné ju použiť na akýkoľvek problém, aj ako prevenciu na " dobitie bateriek". Vymenujem tu zopár oblastí použitia, ale zďaleka to nie je všetko, čo táto energia dokáže.

•   Reiki je energia bez obmedzení, čo sa diagnózy týka

•   Použitím Reiki sa nedá ublížiť

•   Netreba sa  snažiť  ju vidieť ani preciťovať - ona aj tak prúdi

•   Pomáha od bolestí a urýchľuje liečebný proces

•   Reiki podporuje prirodzenú schopnosť tela liečiť sa samé

•   Dodáva a zvyšuje prísun energie - cítite sa vitálnejší

•   Zvyšujú sa vibrácie ( mení sa vám aura, máte iné vyžarovanie - posilujete "duchovný rast")

•   Po iniciácii ste automaticky chránení od úbytku vlastnej energie. To je dôležité napr. pre          lekárov, terapeutov a celkovo ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi.

•   Reiki neobmedzuje hmota - pôsobí cez oblečenie, kovy, sklo, drevo, oceľ

Iné možnosti využitia energie

•   Harmonizácia čakier

•   Ošetrenie auri

•   Detoxikácia organizmu

•   Celková harmonizácia, dodanie energie

•   Nabíjanie predmetov - minerálov, jedla, pitia, liekov ( znižuje nežiadúce účinky ) ...

•   Ošetrenie fyzickej a mentálnej roviny

•   Odstraňovanie negatívnych programov z podvedomia

•   Použitie mimo čas a priestor

•   Dá sa vysielať do minulosti - riešenie nejakých tráum z detstva, minulých životov ( regres )

•   Dá sa vysielať do budúcnosti - posilnenie, vyriešenie situácie, problému

•   Vysielať môžete aj na diaľku - Reiki prúdi do vedľajšej miestnosti, rovnako ako do iného           mesta, štátu ...

•   Programovanie - môžete si vopred načasovať čas a miesto liečenia, pôsobenia

•   Zosilovač meditacných techník

•   Pomáha pri kontakte s duchovným svetom, pomáha v duchovnom raste človeka

•   Je určená pre osoby, zvieratá, rastliny, planétu ...

•   V okamihu, keď poskytujete Reiki, zároveň ju tiež sami dostáváte, takže liečite a                         harmonizujete zároveň sami seba

•   Pomáha harmonizovať situácie ( skúšky, pôrod, obchodné jednanie ...)

                                                           STUPNE REIKI

Prvý stupeň

Prvý stupeň Reiki je základný kurz, kde je žiak vyladený na prijatie liečivej energie. Každý z nás má latentný kanál pre príjem tejto liečivej energie. Tento kanál sa otvára a prečisťuje zasvätením. Po zasvätení do prvého stupňa je možné Reiki používať pre seba a druhých rovnakou mierou. Reiki sa neobmedzuje len na ľudí. Liečivé energie s vďačnosťou radi prijímajú aj zvieratá, rastliny, kamene a pod. Ďalej dochádza k zvýšeniu senzibility a spirituálnej vnímavosti. Znovu sa objavujú naše zabudnuté či potlačené mimozmyslové schopnosti.

Cena kurzu: 60€

Druhý stupeň

V duhom stupni dochádza k zosilneniu prúdenia energie a žiak obdrží 3 symboly na prekonanie času a priestoru, ktoré umožňujú liečenie na diaľku. Zvýši sa vnímavosť a dôjde k prečisteniu blokád v tele žiaka.

Cena kurzu: 100€

Tretí stupeň - majster

Tretí stupeň je určený tým, ktorí si želajú na sebe veľmi hlboko pracovať. Zasvätený žiak získava energie i schopnosti majstra, pretože je do týchto energií zasvätený majstrovským symbolom.

Schopnosti a energia na použitie sa zosilňujú. Je to veľká transformácia s energiou Reiki. Reiki sa dostáva do hlbších úrovní jednotlivca. Jednoducho povedané, na prvom a druhom stupni je energia Reiki privedená zasvätením do fyzickej, emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovne. Na treťom stupni je to navyše aj kauzálna, príčinná úroveň. Na prvom a druhom stupni prichádzala energia Reiki na požiadanie. V treťom stupni je praktikant v prúde Reiki prakticky neustále.

Cena kurzu: 240€

Štvrtý stupeň - majster učiteľ

Tento stupeň z vás urobí učiteľa Reiki, ktorý je schopný odovzdávať svoje poznatky a prevádzať zasvätenia pre ďalších ľudí. Tento stupeň je určený naozaj len pre ľudí, ktorí sa rozhodnú svoj život spojiť s liečením a odovzdávaním skúseností iným.

Cena kurzu: 480€