Požehnanie na cestu života

image

                                                                                            Požehnanie

Nemám pochybnosti o tom že možnosť požehnania poznajú oveľa menej ako kliatbu.  Môžem to nazvať protipólom prekliatia. Požehnanie v ludľudskom vedomí zostáva ako pozitívum, zvyčajne dobrý ľudia alebo ľudia v božích službách alebo sám boh bol kto rozdával požehnanie. Požehnanie tak ako v dávnych časoch aj v dnešnej dobe dokonale funguje, iba tým rozdielom že v dávnych časoch na rozdávanie požehnania mal právo a možnosť každý človek. Otcovia požehnali svoje deti pred cestou, pred sobášom, pred začatím podnikania. Zomierajúci otec ako požehnanie dával svojím deťom majetok, vedomostí, tajomstvá. Potvrdil, to položením dlane na hlavu.

Možno si počul alebo už aj ty si pil oldomáš na nejakú situáciu, na úspech, atď. Požehnanie sa dáva vždy pred nejakou situáciou. (pred cestou, pred začatím podnikania)

Čo je požehnanie? Vedomé rozhodnutie  človeka ohľadom budúcnosti, pokiaľ ide o človeka, životnú situáciu alebo o vec. On cíti a vie budúcnosť, požehnanú osobu alebo situáciu zaradí, umiestní, integruje s mystériou požehnania do budúcnosti. V dávnych časoch v každej rodine niekto vlastnil mystérium požehnania, to znamená že bol zasvätený do tajomstva, čo hýbe s našim svetom. Ďalší mystérium požehnania je požehnanie so symbolmi. Tu zasvätený dostane tajomstvo symbolov a nakreslením týchto symbolov na požehnaného otvára zdroj, odkiaľ prúdi požehnanie. Tak že, požehnanie je, odovzdanie nejakého programu- vedomej myšlienky alebo dlhodobé udržiavanie viacerých symbolov po nakreslení so sväteným olejom na požehnaného. Požehnanie pôsobí v duši, odkiaľ sa sa prenáša do fyzického tela. Podobne funguje aj kliatba, rozdiel je, že je tam iná informácia.