Odvádzanie duší od ľudí a z priestorov

image

                                                             Posadnutie duchom zomrelého človeka

Závažnosť posadnutosti vo veľkej miere závisí od druhu privteleného ducha.

Privtelení duchovia sú duchovia zomrelých ľudí, ktorí z nejakého dôvodu netúžili vstúpiť do svetla a preto zostali väzňami pozemského sveta. Príčinou môže byť: túžba po moci, túžba vlastniť čo môže cítiť ako prehnanú lásku, pomsta, nenávisť, výčitky svedomia, tvrdohlavosť, strach, atď. Po smrti, duch má 42 dní aby opustil trojrozmerný svet. Keď do 42 dní neodíde, potom brána preňho sa  zatvorý a on z vlastnej sily nedokáže  odísť z tohto sveta. Aby na tomto svete mohol existovať, potrebuje energiu. Éterickú energiu pre ducha zabezpečuje fyzikcé telo. Nakoľko on už telo nemá, je nútený odoberať energiu od ( živých ) ľudí. Keď je duch pripútaný k  človeku, voláme to posadnutosť. Posanutosť môže byť aj viacnásobná. To znamená, že jeden človek môže byť posadnutý aj viacerými duchmi. 

Na posadnutých môžu pôsobiť nasledovne:

1. Posadnutého zaplaví vlastnými myšlienkami a pocitmi a tým prevezme nad ním riadenie na mentálnej a emocionálnej úrovni.

2. .Od posadnutého odoberá rôzne množstvo energie, aby zabezpečil vlastnú existenciu.

3. Zabrání prísunu každej normálnej energie a posadnutému dovolí nabrať iba cez seba prepustenú, manipulovanú energiu.

Pripútaná duša môže tak isto držať vo svojej moci domy a priestory ako ľudí.

Sú duchovia, ktorí sú pripútaný k miestu. Títo duchovia odoberajú energiu a pôsobia na ľudí, ktorí sa pohybujú v tom priestore.

Príznaky ich prítomnosti môžu byť :

Nepríjemný, studený pocit vyvolávajúci strach.

Zvláštne strašidelné zvuky, tiene, klopanie, zvriesknutia, kroky.

Ranná - celodenná únava, aj keď si prespal celú noc

Pocit, ako keby ešte niekto bol v miestnosti.

Treba si uvedomiť, že títo duchovia nie sú zlý. Sú to naši sestry a bratia ktorí boli podvedení informáciami a programami tohto sveta. My ich nevyháňame ale presvedčíme ich, že už nepatria sem, otvoríme im bránu a pomôžeme im dostať sa domov do svetla.